Kahol ng isang tuta

Kumakaluskos sa sulok ang kanyang mga paa. Umaalingasaw ang kalawang ng kadena sa kaniyang leeg. Ang kanyang mga munting ungol ang gumagambala sa bawat nagdaraang anino at yabag. Katulad ng nasa isang pambatang tula, mahaba ang kaniyang buntot. Malaki ang kaniyang katawan. Siya’y masunurin at mabalbon. Bulok na sistema ang kaniyang agahan. Makasariling mga pinuno […]