2021 Fragile Elections: The Challenges of Lasallian Student Voters

The three years of frustration over the absence of elections in the University came to a halt with the University Student Elections Commission (USEC) announcement of the General Elections on June 21-26, 2021. This marks the first election of the student body after the ratification of the newly-established University Student Government (USG) Constitution that created […]

Lider sa Papel

Bilang isang student leader, may kanya-kanya tayong rason kung bakit natin piniling maluklok sa puwesto at manguna sa pagsisilbi. Ang ilan, marahil, ay para makalikom ng mga mga kasanayang maghuhulma sa intelektwal at personal na kakayahan. Ang iba, gustong makasalamuha ng iba’t ibang tao o makabuo ng pagkakaibigan sa labas ng apat na sulok ng silid-aralan. […]