Lider sa Papel

Bilang isang student leader, may kanya-kanya tayong rason kung bakit natin piniling maluklok sa puwesto at manguna sa pagsisilbi. Ang ilan, marahil, ay para makalikom ng mga mga kasanayang maghuhulma sa intelektwal at personal na kakayahan. Ang iba, gustong makasalamuha ng iba’t ibang tao o makabuo ng pagkakaibigan sa labas ng apat na sulok ng silid-aralan. […]

Kahol ng isang tuta

Kumakaluskos sa sulok ang kanyang mga paa. Umaalingasaw ang kalawang ng kadena sa kaniyang leeg. Ang kanyang mga munting ungol ang gumagambala sa bawat nagdaraang anino at yabag. Katulad ng nasa isang pambatang tula, mahaba ang kaniyang buntot. Malaki ang kaniyang katawan. Siya’y masunurin at mabalbon. Bulok na sistema ang kaniyang agahan. Makasariling mga pinuno […]